5 cách đánh số trang trong Word trong mọi trường hợp

Việc đánh số trang trong Word không chỉ giúp bạn dễ dàng kiểm soát và tìm kiếm nội dung mà còn là yêu cầu cần thiết đối với một số loại văn bản như khóa luận, nghiên cứu khoa học, và nhiều hơn nữa. Dưới đây là 5 cách đánh số trang trong mọi trường hợp mà chắc chắn sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này.

Cách đánh số trang tự động

Việc đánh số trang tự động trong Word khá đơn giản và áp dụng được với nhiều phiên bản Microsoft Word khác nhau. Các bước thực hiện bao gồm:

Bước 1: Chọn Insert và Page Number

Tại giao diện Word, nhấn Insert rồi chọn Page Number.

Bước 2: Chọn vị trí hiển thị số trang trong Word

Ở mục Page Number, chọn vị trí hiển thị số trang theo ý muốn.

Bên cạnh cách đánh số trang tự động từ trang đầu tiên của tài liệu, bạn còn có thể đánh số trang trong Word theo ý muốn như không đánh số trang đầu tiên và các kiểu đánh số trang khác nhau.

Cách đánh số trang từ trang bất kỳ

Nếu bạn đang hoàn thành khóa luận, tài liệu và cần đánh số trang trong Word từ trang bất kỳ, bạn có thể thực hiện như sau:

Bước 1: Di chuyểncon trỏ chuột đến đầu trang cần đánh số

Đặt con trỏ chuột tại đầu trang cần đánh số.

Bước 2: Chọn thẻ Layout > Breaks > Next Page

Chọn thẻ Layout > Breaks, rồi chọn Next Page để tách văn bản thành 2 section.

Với phiên bản Word cũ hơn như Word 2007 – 2010, thẻ Layout sẽ có tên là Page Layout.

Bước 3: Chọn Insert và Page Numbers

Nhấn vào Insert, chọn Page Numbers. Tại đây, bạn có thể chọn kiểu đánh số trang mong muốn và nhấn OK để hoàn tất.

Cách đánh số trang từ số bất kỳ

Đặc biệt, trong trường hợp muốn đánh số trang trong Word từ trang 2 (hay bỏ số trang đầu trong Word), bạn chỉ cần thực hiện 2 bước sau:

Bước 1: Chọn Insert và Page Number

Chọn Insert, sau đó chọn Page Number rồi chọn vị trí và kiểu đánh số trang mong muốn.

Bước 2: Chọn Design và Different First Page

Chọn Design (ở dưới mục Heading & Footer Tools). Ở mục Options, nhấn chọn Different First Page.

Bạn cũng có thể đánh số trang từ số bất kỳ theo các bước dưới đây. Cách này cho phép bạn đánh số trang từ trang đầu tiên, nhưng từ số bất kỳ theo ý muốn.

Cách đánh số trang xen kẽ chữ và số

Tuỳ theo yêu cầu của công việc, nhiều người sẽ phải đánh số trang xen kẽ chữ và số. Để thực hiện điều này, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn Layout và Breaks > Next Page

Nhấn vào thẻ Layout trên thanh công cụ. Tại mục Breaks, chọn Next Page ở mục Sections Breaks để tách section.

Bước 2: Đặt con trỏ chuột tại trang đầu tiên muốn đánh số bằng chữ

Đặt con trỏ chuột tại trang đầu tiên muốn đánh số bằng chữ. Chọn thẻ Insert > Page Number > Format Page Number và thiết lập số chữ cái thứ tự bắt đầu cho trang.

Bước 3: Di chuyển chuột đến vị trí đã tách section – vị trí đánh số trang theo dạng số

Tiếp theo, bạn thực hiện lại các bước tương tự như khi đánh số thứ tự bằng số.

Cách đánh số trang đối xứng

Đánh số trang đối xứng trong Word có nghĩa là để kiểu trang chẵn một bên và lẻ ở một bên. Để thực hiện điều này, bạn có thể làm theo 3 bước sau:

Bước 1: Nhấn đúp chuột vào vị trí cuối trang để xuất hiện vị trí chèn Footer

Nhấn đúp chuột vào vị trí cuối trang để xuất hiện vị trí chèn Footer.

Bước 2: Đặt chuột tại mục Design rồi nhấn vào Different Odd & Even Pages

Đặt chuột tại mục Design rồi nhấn vào Different Odd & Even Pages.

Bước 3: Chọn Page Number, chọn Bottom of Page và vị trí hiển thị số thứ tự cho trang đầu tiên

Tại Page Number, chọn Bottom of Page và vị trí hiển thị số thứ tự cho trang đầu tiên. Sau đó, di chuyển chuột đến trang tiếp theo, chọn Page Number, rồi chọn Bottom of Page và vị trí hiển thị số thứ tự đối xứng với trang trước đó.

Cách xóa số trang trong Word

Thao tác xóa số trang trong Word khá đơn giản, gồm 2 cách như sau:

  • Cách 1: Chọn InsertPage Number. Tại Page Number, chọn Remove Page Numbers.
  • Cách 2: Chọn Design, sau đó nhấn vào Page Number và chọn Remove Page Numbers.

Trên đây là mọi thông tin cơ bản về cách đánh số trang trong Word. Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về các tính năng của Word, bạn có thể truy cập vào Trang Tin Đời Sống. Mong rằng bài viết đã cung cấp cho bạn nhiều thông tin hữu ích.

Rate this post