Hướng dẫn nhanh cố định dòng, cột trong Excel 2003 2010 2016

Trang Tin Đời Sống – Đôi Khi Cần Thiết

Bạn đang sử dụng Excel thường xuyên và muốn tăng năng suất làm việc? Thì việc cố định dòng, cột trong Excel 2003-2010-2016 là một kỹ năng rất quan trọng mà bạn cần biết. Hãy cùng Trang Tin Đời Sống tìm hiểu cách cố định dòng, cột và cách hủy cố định để quản lý bảng tính một cách dễ dàng và chuyên nghiệp hơn nhé!

Tại Sao Cần Cố Định Dòng, Cột Trong Excel?

Cố định dòng, cột trong Excel mang lại nhiều lợi ích như:

 • Xử lý dữ liệu nhanh chóng và dễ dàng hơn.
 • Quản lý danh sách, bảng lương, chấm công một cách đơn giản và chuyên nghiệp hơn.
 • Dễ kiểm soát và theo dõi dòng tiêu đề hoặc cột đầu tiên để xác định chủ thể trong trường hợp bảng tính quá dài hoặc có quá nhiều cột thông tin mà bạn cần di chuyển thường xuyên.

Cách Cố Định Dòng Trong Excel 2003-2010-2016

Cách Cố Định Dòng Trong Excel 2003

Phiên bản Excel 2003 có giao diện khác biệt so với các phiên bản sau. Để cố định dòng trong Excel 2003, bạn cần làm theo các bước sau:

 1. Chọn dòng bên dưới dòng mà bạn muốn cố định.
  Ví dụ: Nếu bạn muốn cố định 2 dòng đầu, hãy chọn dòng thứ 3.

 2. Chọn Window → Freeze Panes hoặc sử dụng tổ hợp Alt+W → F.

Cách Cố Định Dòng Trong Excel 2010, 2016

Cố định dòng trong Excel 2010 và 2016 có giao diện và tính năng tương tự nhau. Bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

Cố Định Một Dòng

Để cố định dòng trên cùng của trang tính Excel 2010 và 2016, bạn cần làm như sau:

 1. Chọn View → Freeze Panes → Freeze Top Row hoặc sử dụng tổ hợp phím Alt+W → F → R.

Cách cố định dòng trong Excel 2010, 2016

Kết quả sẽ hiển thị cột đầu tiên được cố định như hình dưới đây.

Cách cố định dòng trong Excel 2010, 2016

Cố Định Nhiều Dòng

Để cố định nhiều dòng tính từ dòng trên cùng của bảng tính Excel 2010 và 2016, bạn có thể làm như sau:

 1. Chọn dòng bên dưới các dòng mà bạn muốn cố định.
  Ví dụ: Nếu bạn muốn cố định 2 dòng đầu tiên, hãy chọn dòng thứ 3.

 2. Chọn View → Freeze Panes → Freeze Panes hoặc sử dụng tổ hợp phím Alt+W → F → F.

Cách cố định dòng trong Excel - Nhiều dòng

Kết quả sẽ hiển thị hai dòng đầu tiên được cố định ở đầu bảng tính như hình dưới đây.

Cách cố định dòng trong Excel - Nhiều dòng

Cách Cố Định Cột Trong Excel 2003-2010-2016

Cách Cố Định Cột Trong Excel 2003

Tương tự như cố định dòng, Excel 2003 có đôi khác biệt về giao diện. Để cố định cột trong Excel 2003, bạn cần làm như sau:

 1. Chọn cột bên phải cột mà bạn muốn cố định.
  Ví dụ: Nếu bạn muốn cố định cột đầu, hãy chọn cột số 2 (cột B).

 2. Chọn Window → Freeze Panes hoặc sử dụng tổ hợp Alt+W → F.

Cách Cố Định Cột Trong Excel 2010, 2016

Giao diện và tính năng cơ bản của Excel 2010 và 2016 tương tự nhau. Bạn có thể làm theo hướng dẫn sau:

Cố Định Một Cột

Để cố định cột đầu tiên của trang tính trong Excel 2010 và 2016, bạn cần làm như sau:

 1. Chọn View → Freeze Panes → Freeze First Column hoặc sử dụng tổ hợp phím Alt+W → F → C.

Cố định 1 cột

Cột đầu tiên của bảng tính sẽ được cố định như kết quả hiển thị ở hình dưới đây.

Cách cố định cột

Cố Định Nhiều Cột

Bạn cũng có thể cố định nhiều cột tính từ dòng trên cùng của bảng tính trong Excel 2010 và 2016:

 1. Chọn cột bên phải các cột mà bạn muốn cố định.
  Ví dụ: Muốn cố định 3 cột đầu tiên, hãy chọn cột số 4 (cột D).

 2. Chọn View → Freeze Panes → Freeze Panes hoặc sử dụng tổ hợp phím Alt+W → F → F.

Đối với cố định nhiều cột

Như vậy, bạn đã biết cách cố định dòng, cột trong Excel 2003-2010-2016. Việc sử dụng Freeze Panes hay hủy cố định dòng trong Excel sẽ giúp làm việc nhanh chóng, hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.

Rate this post