Kỹ năng hồn chú

Trong thế giới võ hiệp, kỹ năng hồn chú là một phép thuật đặc biệt, giúp đánh thức linh hồn trong vũ khí trang bị và kích hoạt những kỹ năng huyền thoại. Mỗi kỹ năng hồn chú sẽ được xác định bởi linh hồn bên trong và không thể thăng cấp bằng cách rèn luyện.

Hoán hồn – Kích hoạt khả năng tiềm ẩn

Để sử dụng kỹ năng hồn chú, đòi hỏi người chơi phải tiêu hao một số vật phẩm thông qua kỹ năng chế tạo. Sau khi hoàn thành quá trình chế tạo, người chơi có thể kích hoạt kỹ năng hồn chú thông qua giao diện chế tạo.

Giao diện kỹ năng chế tạo

Công thức hoán hồn – Khám phá bí mật độn giáp

Nguyên Hồn Chân Nhân là người bạn đồng hành đáng tin cậy, giúp người chơi khám phá công thức hoán hồn. Để làm điều này, hãy chọn “Hoán hồn” trong hộp thoại trò chuyện.

Công thức hoán hồn

Sau khi kích hoạt hoán hồn, những công thức sau sẽ được mở:

Hồn Chú 80

 • Trang bị + 3 Kiên Quân Phù + Hồn Chú(cấp 80) + 3 Hồng Bảo Thạch + 50 vạn bạc.
 • Vũ khí/thú cưỡi + 3 Lợi Binh Lục + Hồn Chú (cấp 80) + 3 Hồng Bảo Thạch + 60 vạn bạc.

Hồn Chú 110

 • Trang bị + 3 Ngự Long Phù + Hồn Chú (cấp 110) + 3 Hồng Bảo Thạch + 200 vạn bạc.
 • Vũ khí/thú cưỡi + 3 Chiến Long Lục + Hồn Chú (cấp 110) + 3 Hồng Bảo Thạch + 240 vạn bạc.

Hồn Chú 140

 • Trang bị + 3 Thiên Tường Phù + Hồn Chú (cấp 140) + 3 Hồng Bảo Thạch + 800 vạn bạc.
 • Vũ khí/thú cưỡi + 3 Thiên Nộ Lục + Hồn Chú (cấp 140) + 3 Hồng Bảo Thạch + 960 vạn bạc.

Ngũ Sắc Hồn Chú 80

 • Trang bị + Ngũ Sắc Kiên Quân Phù + Ngũ Sắc Hồn Chú (cấp 80) + 10 Hồng Bảo Thạch + 100 vạn bạc.
 • Vũ khí/thú cưỡi + 3 Ngũ Sắc Lợi Binh Lục + Ngũ Sắc Hồn Chú (cấp 80) + 10 Hồng Bảo Thạch + 120 vạn bạc.

Ngũ Sắc Hồn Chú 110

 • Trang bị + Ngũ Sắc Ngự Long Phù + Ngũ Sắc Hồn Chú (cấp 110) + 10 Hồng Bảo Thạch + 400 vạn bạc.
 • Vũ khí/thú cưỡi + 3 Ngũ Sắc Chiến Long Lục + Ngũ Sắc Hồn Chú (cấp 110) + 10 Hồng Bảo Thạch + 480 vạn bạc.

Ngũ Sắc Hồn Chú 140

 • Trang bị + Ngũ Sắc Thiên Tường Phù + Ngũ Sắc Hồn Chú (cấp 140) + 10 Hồng Bảo Thạch + 1600 vạn bạc.
 • Vũ khí/thú cưỡi + Ngũ Sắc Thiên Nộ Lục + Ngũ Sắc Hồn Chú (cấp 140) + 10 Hồng Bảo Thạch + 1920 vạn bạc.

Lưu ý quan trọng

 • Mỗi trang bị chỉ có thể gắn thêm một kỹ năng hồn chú và một dòng thuộc tính bí ẩn.
 • Kỹ năng hồn chú cấp 5-6-7 không thể hoán hồn cho trang bị.
 • Nếu hoán hồn vũ khí đã kích hoạt kỹ năng hồn chú bằng một hồn chú mới, thì kỹ năng hồn chú cũ sẽ bị thay thế bởi hồn chú mới.
 • Thuộc tính thần bí của ngũ sắc hồn chú chỉ có thể khám phá thông qua ngũ sắc hồn chú mới.
 • Người chơi có thể nâng cấp hồn chú để có những hồn chú cấp cao hơn, nhưng ngũ sắc hồn chú không thể nâng cấp.

Với kỹ năng hồn chú, người chơi sẽ có thêm sức mạnh bí ẩn để chiến đấu trong thế giới võ hiệp. Hãy khám phá và khai phá kỹ năng này để trở thành một anh hùng vĩ đại!

Đọc thêm về kỹ năng hồn chú tại Trang Tin Đời Sống.

Rate this post