7 cách đổi chữ thường thành chữ hoa trong excel nhanh chóng

Trong quá trình làm việc với Excel, việc biết cách đổi chữ thường thành chữ hoa là rất quan trọng và thường xuyên được sử dụng để làm việc hiệu quả hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn 7 cách đơn giản và dễ dàng nhất để thực hiện việc này trong Excel.

Phím Tắt Viết Hoa Trong Excel

Có nhiều cách để chuyển sang chữ in hoa trong Excel từ một ô hoặc một dãy ô. Dưới đây là một số phím tắt thường được sử dụng nhất:

 • Chữ hoa toàn bộ: Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + H để viết hoa toàn bộ các chữ cái trong một ô hoặc một dãy ô.
 • Chữ hoa đầu tiên: Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + F để viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong một ô hoặc một dãy ô.
 • Chữ hoa từng từ: Sử dụng tổ hợp phím Ctrl + Shift + K để viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ trong một ô hoặc một dãy ô, đồng thời viết hoa chữ cái đầu tiên của các chữ số và ký tự đặc biệt.

Cách Đổi Chữ Thường Thành Chữ Hoa Trong Excel Bằng Hàm UPPER

Hàm UPPER được sử dụng trong Excel để chuyển đổi tất cả các chữ viết in thường sang chữ viết in hoa. Cách sử dụng hàm UPPER như sau:

= UPPER(chuỗi văn bản)

Ví dụ: =UPPER(A1) (trong ô A1 chứa dòng “CỔNG THÔNG TIN ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN UNICA” bạn muốn chuyển).

Cách Chuyển Từ Chữ Thường Sang Chữ Hoa Trong Excel Bằng Hàm PROPER

Hàm PROPER được sử dụng để chuyển ký tự đầu tiên trong một từ sang chữ viết in hoa. Cách sử dụng hàm PROPER như sau:

= PROPER(chuỗi văn bản)

Ví dụ: =PROPER(A1) (trong ô A1 chứa dòng “nguyễn văn anh”).

Đổi Chữ Thường Sang Chữ Hoa Trong Excel Bằng Hàm LOWER

Hàm LOWER được sử dụng để chuyển từ chữ hoa thành chữ thường trong Excel. Cách sử dụng hàm LOWER như sau:

=LOWER(chuỗi văn bản)

Ví dụ: =LOWER(A2) (trong ô A2 chứa dòng “nguyễn ngọc ánh hà”).

Chuyển Chữ Thường Thành Chữ Hoa Trong Excel Bằng Công Cụ Flash Fill

Công cụ Flash Fill là công cụ tuyệt vời để chuyển đổi chữ thường thành chữ hoa trong Excel một cách nhanh chóng và hiệu quả. Để sử dụng công cụ này, bạn có thể làm như sau:

 1. Chèn một cột tạm bên cạnh cột chứa văn bản cần chuyển đổi.
 2. Tại cột tạm, bạn nhập lại dữ liệu từ ô đầu tiên theo định dạng chữ viết in hoa.
 3. Kích hoạt công cụ Flash Fill bằng cách chọn tab “Data” => Chọn “Flash Fill” hoặc nhấn tổ hợp phím Ctrl + E.

Lưu ý: Công cụ Flash Fill thường chỉ hỗ trợ trên Excel 2013 và các phiên bản mới hơn.

Cách Đổi Chữ Thường Thành Chữ Hoa Trong Excel Bằng VBA Macro

VBA Macro là một công cụ cho phép tự động hoá các thao tác lặp đi lặp lại trong Excel. Để chuyển từ chữ thường thành chữ hoa bằng VBA Macro, bạn có thể làm như sau:

 1. Tạo một macro trong Excel với nội dung sau:
Sub Uppercase()

For Each Cell In Selection
  If Not Cell.HasFormula Then
    Cell.Value = UCase(Cell.Value)
  End If
Next Cell

End Sub
 1. Mở cửa sổ Visual Basic Editor bằng cách nhấn tổ hợp phím Alt + F11.
 2. Dán macro vào cửa sổ Module, sau đó đóng cửa sổ Visual Basic Editor.
 3. Chọn vùng dữ liệu cần chuyển đổi, sau đó nhấn tổ hợp phím Alt + F8 để chạy macro.

Cách Chỉnh Chữ Viết Hoa Trong Excel Bằng Sử Dụng Unikey

Cách cuối cùng để chuyển chữ thường thành chữ hoa trong Excel là sử dụng công cụ Unikey. Bạn có thể làm như sau:

 1. Bôi đen văn bản cần viết in hoa, sau đó nhấn tổ hợp phím Ctrl + C để sao chép.
 2. Click chuột phải vào Unikey, chọn Cs + F6.
 3. Tại hộp thoại Unikey Toolkit, chọn “Sang chữ hoa” => Chọn “Chuyển mã” => Đóng.
 4. Quay trở lại Excel, nhấn tổ hợp phím Ctrl + V để hiển thị kết quả in hoa.

Với 7 cách đổi chữ thường thành chữ hoa trong Excel mà chúng tôi đã chia sẻ, hy vọng rằng bạn đã hiểu và có thể áp dụng ngay trong công việc và học tập. Chúc bạn thành công!

Trang Tin Đời Sống

Rate this post