Cách link dữ liệu từ file excel này sang file excel khác

Microsoft Excel là một công cụ quan trọng trong việc xử lý bảng tính. Với Excel, bạn có thể tạo các bảng dữ liệu, tính toán và thống kê số liệu một cách hiệu quả. Việc sao chép, copy dữ liệu từ một file Excel sang file Excel khác cũng rất dễ dàng và tiện lợi.

Dưới đây là cách để sao chép, link dữ liệu từ một file Excel sang file Excel khác bằng Excel 2016. Các phiên bản Excel khác như Excel 2013, Excel 2010 cũng có thể thực hiện tương tự.

Bước 1: Mở cả hai file Excel

Đầu tiên, hãy mở cả hai file Excel mà bạn muốn sao chép dữ liệu. Ví dụ ở đây, chúng ta có File Excel 1 và File Excel 2.

Cách link file excel này sang file excel khác

Cách link file excel này sang file excel khác

Bước 2: Lấy đường dẫn của file Excel

Mở nơi lưu file Excel mà bạn muốn sao chép dữ liệu (ví dụ File Excel 1). Nhấp phải chuột vào file đó và chọn “Properties”.

Cách link file excel này sang file excel khác

Bước 3: Copy đường dẫn của file Excel

Sao chép đường dẫn và chọn “OK”.

Cách link file excel này sang file excel khác

Bước 4: Dán đường dẫn vào file Excel muốn sao chép dữ liệu

Dán đường dẫn đã sao chép vào file Excel muốn sao chép dữ liệu.

Cách link file excel này sang file excel khác

Bước 5: Thêm file Excel chứa dữ liệu

Thêm file Excel chứa dữ liệu vào như hình dưới đây.

Cách link file excel này sang file excel khác

Bước 6: Copy đường dẫn và dán vào file Excel chứa dữ liệu

Copy đường dẫn =’C:UsersAdminDesktop[thang3.xslx]Sheet1′. Tiếp theo, vào file Excel chứa dữ liệu (ví dụ là File Excel 2) và nhấp vào ô dữ liệu như hình dưới đây.

Cách link file excel này sang file excel khác

Bước 7: Dán lại đường dẫn vào file Excel cần lấy dữ liệu

Vào file Excel cần lấy dữ liệu (File Excel 1) và dán lại đường dẫn =’C:UsersAdminDesktop[thang3.xslx]Sheet1′ như hình dưới đây. Nhấn Enter để xem kết quả.

Cách link file excel này sang file excel khác

Việc sao chép, link sheet từ file Excel này sang file Excel khác giúp bạn dễ dàng sao chép toàn bộ nội dung của một sheet và dán nguyên vẹn nội dung cũng như định dạng vào một file Excel mới.

Tương tự, nếu bạn muốn chuyển sheet khác sang một file Excel khác, bạn chỉ cần thực hiện các bước tương tự. Nếu có hai sheet cùng tên, khi sao chép, sheet sẽ hiển thị là “Sheet1 (2)”.

Đó là cách để sao chép, chuyển sheet trong Excel một cách đơn giản và tiện lợi. Bạn có thể di chuyển dữ liệu trong cùng một sheet hoặc di chuyển cả sheet sang một file mới.

Nguồn: Trang Tin Đời Sống

Rate this post