Cách sử dụng Command Prompt, cách dùng cmd trên Windows

Một trong những tính năng tiềm năng của Windows mà ít người biết đến là Command Prompt. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá cách tùy chỉnh và cấu hình Command Prompt để tạo ra một trải nghiệm cá nhân hóa và tối ưu hơn.

Lựa chọn màu sắc và phông chữ

Một cách đơn giản để tùy chỉnh Command Prompt là thay đổi màu sắc và phông chữ. Bằng cách làm như sau:

 1. Mở Command Prompt và nhấp chuột phải vào thanh tiêu đề.
 2. Chọn “Properties” để mở cửa sổ tùy chọn.
 3. Trong cửa sổ “Properties”, chọn tab “Colors” để thay đổi màu nền và màu văn bản. Bạn có thể chọn màu yêu thích của mình cho các mục như “Screen Background” và “Screen Text”.
 4. Trong cửa sổ “Properties”, chọn tab “Font” để thay đổi phông chữ và kích thước. Bạn có thể chọn phông chữ và kích thước phù hợp với sở thích cá nhân của mình.

Thay đổi kích thước và vị trí cửa sổ

Nếu muốn tùy chỉnh kích thước và vị trí của cửa sổ Command Prompt, làm như sau:

 1. Mở Command Prompt và nhấp chuột phải vào thanh tiêu đề.
 2. Chọn “Properties” để mở cửa sổ tùy chọn.
 3. Trong cửa sổ “Properties”, chọn tab “Layout” để thay đổi kích thước và vị trí của cửa sổ. Bạn có thể thay đổi các giá trị trong phần “Screen Buffer Size” và “Window Size” để điều chỉnh kích thước. Bạn cũng có thể thay đổi “Window Position” bằng cách nhập giá trị Left và Top.
 4. Bấm “OK” để lưu các thay đổi.

Các tùy chọn khác

Ngoài những tùy chỉnh đã đề cập ở trên, bạn còn có thể tùy chỉnh nhiều thuộc tính khác của Command Prompt, bao gồm lịch sử lệnh và tùy chọn chỉnh sửa. Để làm như vậy:

 1. Mở Command Prompt và nhấp chuột phải vào thanh tiêu đề.
 2. Chọn “Properties” để mở cửa sổ tùy chọn.
 3. Trong cửa sổ “Properties”, chọn tab “Options” để thay đổi các tùy chọn khác như kích thước con trỏ và lịch sử lệnh.
 4. Thay đổi các tùy chọn theo ý muốn và bấm “OK” để lưu các thay đổi.

Kết luận

Command Prompt là một công cụ mạnh mẽ trong Windows và tùy chỉnh nó sẽ giúp bạn tạo ra một trải nghiệm cá nhân hơn. Bằng cách thay đổi màu sắc, phông chữ, kích thước và vị trí của cửa sổ, bạn có thể tạo ra một Command Prompt độc đáo và trở nên dễ sử dụng hơn.

Rate this post