Có mấy loại phần mềm ứng dụng?

Trong thời đại công nghệ 4.0 ngày nay, việc sử dụng phần mềm ứng dụng là rất quan trọng và ngày càng phổ biến trong cuộc sống của chúng ta. Vậy thì, chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem có bao nhiêu loại phần mềm ứng dụng nhé?

Có Mấy Loại Phần Mềm Ứng Dụng?

Câu hỏi: Có mấy loại phần mềm ứng dụng?

A. 3
B. 1
C. 2
D. 4

Đáp án đúng: C.

Có tổng cộng 2 loại phần mềm ứng dụng, đó là phần mềm công cụ và phần mềm tiện ích. Tuy nhiên, cũng có những phần mềm ứng dụng được phát triển theo đơn đặt hàng riêng có tính đặc thù của một cá nhân hoặc tổ chức.

Lý Giải Việc Chọn Đáp Án C Là Đáp Án Đúng

Phần mềm ứng dụng (còn được gọi là ứng dụng hay app) là một loại chương trình mà khi sử dụng, thiết bị điện tử có khả năng thực hiện trực tiếp một công việc nào đó mà người dùng mong muốn. Điều này khác với phần mềm hệ thống, những chương trình này tích hợp các chức năng của thiết bị nhưng không trực tiếp thực hiện các tác vụ có ích cho người dùng.

Có rất nhiều phần mềm máy tính đã được phát triển để giải quyết những công việc thường gặp như soạn thảo văn bản, quản lý học sinh, xếp thời khóa biểu, xử lí ảnh, trò chơi, và nhiều công việc khác. Những phần mềm như vậy được gọi là phần mềm ứng dụng. Ngoài ra, cũng có những phần mềm ứng dụng được phát triển theo yêu cầu đặc biệt của một cá nhân hoặc tổ chức cụ thể, như phần mềm quản lý tiền điện thoại của bưu điện, phần mềm kế toán, quản lý khách hàng của một công ty, và nhiều phần mềm khác.

Cũng có những phần mềm được thiết kế dựa trên nhu cầu chung của nhiều người sử dụng, không chỉ riêng một cá nhân hoặc tổ chức cụ thể. Ví dụ, các phần mềm soạn thảo văn bản (như Microsoft Word, WordPerfect), trình duyệt web (như Internet Explorer, Netscape Navigator), phần mềm thiết kế đồ họa (AutoCad), phần mềm nghe nhạc hoặc xem phim từ đĩa CD (như Jet Audio hay Mpeg Player). Để hỗ trợ cho việc phát triển các sản phẩm phần mềm, người ta sử dụng các phần mềm công cụ.

2 Loại Phần Mềm Ứng Dụng

Phần mềm ứng dụng được chia thành 2 loại: phần mềm công cụ và phần mềm tiện ích.

  • Phần mềm công cụ: Đây là các phần mềm dùng làm công cụ để người phát triển phần mềm sử dụng để phát triển các phần mềm khác. Ví dụ như phần mềm quản lý dữ liệu, phần mềm phát hiện và sửa lỗi, phần mềm Visual Basic, ASP, và nhiều phần mềm khác.

  • Phần mềm tiện ích: Đây là các phần mềm giúp người dùng làm việc với máy tính dễ dàng hơn. Ví dụ: NC, BKAV,…

Hy vọng rằng thông tin này đã giúp bạn hiểu rõ hơn về các loại phần mềm ứng dụng. Nếu bạn muốn đọc thêm các thông tin hữu ích khác, hãy ghé thăm Trang Tin Đời Sống.

Rate this post