DN sử dụng hóa đơn GTGT vi phạm bị xử phạt thế nào?

Posted by

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải thường xuyên sử dụng hóa đơn để ghi nhận thông tin bán hàng, cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, xoay quanh hóa đơn gồm có rất nhiều vấn đề như thông báo phát hành hóa đơn điện tử lần đầu cần thủ tục gì, hóa đơn được phân loại như thế nào, thời điểm nào doanh nghiệp phải lập hóa đơn,… Trong bài viết này, các mức xử phạt vi phạm về hóa đơn GTGT sẽ được gửi đến quý bạn đọc để giúp cung cấp thêm thông tin về hóa đơn cho doanh nghiệp.

1. Nếu doanh nghiệp khai báo trong vòng 5 ngày về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn chưa thông báo phát hành hoặc đã mua nhưng chưa lập hóa đơn thì sẽ không bị xử phạt.

2. Phạt cảnh cáo doanh nghiệp về việc:

– Khai báo trong vòng 6-10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn chưa thông báo phát hành, có tình tiết giảm nhẹ. Nếu không có giảm nhẹ thì sẽ bị phạt ở mức tối thiểu.

– Khai báo trong vòng từ 6-10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập, có tình tiết giảm nhẹ. Mức phạt sẽ là 6 triệu đồng nếu không có tình tiết giảm nhẹ.

– Trường hợp có tình tiết giảm nhẹ mà DN không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn.

– DN làm mất hóa đơn đã lập sai và đã xóa bỏ (bên bán có lập hóa đơn khác thay thế).

– DN nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn từ ngày 1-10 kể từ ngày hết thời hạn quy định.

hóa đơn GTGT

3. Doanh nghiệp sẽ bị phạt mức từ 200.000 – 1 triệu đồng đối với hành vi:

– Không lập đủ các nội dung bắt buộc trên hóa đơn.

– Lập sai hoặc không đầy đủ nội dung trên báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn.

4. Mức phạt từ 500.000 – 1.500.000 đồng dành cho DN có hành vi:

– Nộp thông báo Điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn đến cơ quan thuế quản lý trực tiếp và nộp bảng kê hóa đơn chưa sử dụng đến CQT nơi chuyển đến khi DN thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm 10 ngày kể từ ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn ở địa chỉ mới.

– DN sử dụng hóa đơn đã được thông báo phát hành thành công nhưng chưa đến thời hạn được phép sử dụng (05 ngày kể từ ngày gửi thông báo).

– Hai bên không ký hợp đồng khi đặt in hóa đơn (2 bên đều bị phạt).

5. Phạt tiền từ 2 triệu đến 4 triệu đồng đối với:

– DN không hủy hóa đơn GTGT được mua đã hết hạn sử dụng.

– DN lập thông báo phát hành không đầy đủ nội dung được cơ quan thuế phát hiện và có văn bản thông báo cho DN điều chỉnh nhưng DN chưa điều chỉnh đã lập hóa đơn giao cho khách hàng.

– DN không niêm yết thông báo phát hành hóa đơn theo đúng quy định.

– Không hủy hoặc hủy không đúng quy định các hóa đơn đã phát hành nhưng hết hạn sử dụng mà chưa lập.

– Chậm nộp báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau 10 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp.

6.  DN bị xử phạt từ 4 đến 8 triệu đồng đối với hành vi:

– Không thanh lý hợp đồng in trong khi quá thời hạn theo hợp đồng hoặc thời điểm kết thúc hợp đồng khi đã lập thông báo phát hành hóa đơn.

– Không hủy hóa đơn đặt in nhưng phát hành nhưng không sử dụng nữa.

– Lập hóa đơn không đúng thời điểm, không theo số thứ tự quy định, lập hóa đơn nhưng không giao cho bên mua (trừ trường hợp người mua không lấy hóa đơn hoặc hóa đơn được lập theo bảng kê).

– Không lập bảng kê hoặc hóa đơn tổng hợp theo quy định.

– Hóa đơn lập sai loại và đã giao cho bên mua hoặc đã kê khai thuế.

– Nộp chậm báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn sau 20 ngày (coi như không nộp).

7. DN không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, đã kê khai thuế thì sẽ bị phạt mức tiền 6 triệu đồng.

8. Nếu khai báo sau 10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn đã mua nhưng chưa lập thì DN bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng. 

Các bước thực hiện thông báo phát hành hóa đơn cho chi nhánh 

Vấn đề bảo mật thông tin khi sử dụng hóa đơn điện tử

9. Mức phạt sẽ là từ 6 triệu đồng đến 18 triệu đồng đối với doanh nghiệp:

– Khai báo sau 10 ngày về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn chưa thông báo phát hành.

– Không lập thông báo phát hành hóa đơn trước khi đưa vào sử dụng nếu các hóa đơn này gắn với nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chưa đến kỳ khai thuế (Bên bán phải cam kết kê khai, nộp thuế đối với các hóa đơn đã lập).

10. DN không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị trên 200.000 đồng thì sẽ bị xử phạt ở mức 10 triệu đến 20 triệu đồng.

11. Đối với các hành vi: Đặt in hóa đơn giả; Bán hóa đơn đã mua nhưng chưa lập; Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thì mức phạt dành cho DN khi đó là từ 20 triệu đến 50 triệu đồng.