Giới thiệu địa chỉ tuyệt đối trong Excel cố định ô trong công thức

Bạn đã từng gặp tình huống khi áp dụng một công thức cho các ô khác nhau trong Excel nhưng kết quả lại không đúng? Nguyên nhân có thể nằm ở cách bạn định vị trí ô trong công thức. Hôm nay, Trang Tin Đời Sống sẽ giới thiệu với bạn về “cách cố định ô trong công thức Excel” để giải quyết vấn đề này một cách nhanh chóng.

Phân biệt địa chỉ tương đối và địa chỉ tuyệt đối trong Excel

Trong Excel, địa chỉ ô là một khái niệm cơ bản để xác định vị trí của ô trong trang tính. Địa chỉ ô được tạo thành từ vị trí cột và dòng của ô, ví dụ A1 là địa chỉ của ô nằm ở giao điểm giữa cột A và dòng 1. Đây được gọi là địa chỉ tương đối của ô, không phải là “địa chỉ tuyệt đối trong Excel”.

Trong Excel, có ba loại địa chỉ ô sau:

  • Địa chỉ tương đối: Địa chỉ mặc định dạng A1. Địa chỉ này thay đổi khi bạn sao chép công thức.
  • Địa chỉ tuyệt đối: Địa chỉ cố định cột và dòng của ô dạng $A$1. Địa chỉ này giữ nguyên ô trong công thức khi bạn sao chép.
  • Địa chỉ hỗn hợp: Địa chỉ cố định cột hoặc dòng của ô dạng $A1 hoặc A$1. Với địa chỉ cố định cột, vị trí cột của ô không thay đổi khi bạn sao chép. Tương tự, đối với địa chỉ cố định dòng, vị trí dòng của ô không thay đổi khi bạn sao chép công thức.

Cách sử dụng địa chỉ tuyệt đối trong Excel

Hãy xem một ví dụ đơn giản về cách tính diện tích hình tròn trong Excel để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng và cách sử dụng “địa chỉ tuyệt đối trong Excel”. Giả sử chúng ta có thông tin về số Pi và bán kính (cm) của hình tròn.

Chúng ta sử dụng công thức tính diện tích hình tròn: S = pi * r^2

Ta nhập công thức sau vào ô A2: =A2B2B2

Tuy nhiên, khi sao chép công thức này cho các ô khác, kết quả trả về lại là số 0. Điều này có nghĩa là chúng ta đã nhập sai công thức.

Lỗi xảy ra ở đâu? Nhìn vào ô C3, bạn sẽ thấy ô A3 chứa giá trị rỗng thay vì giá trị số Pi cần sử dụng.

Để khắc phục tình trạng này, chúng ta cần cố định ô trong công thức Excel ban đầu. Để làm điều này, hãy sử dụng “địa chỉ tuyệt đối trong Excel” cho ô A2 bằng cách chọn A2 trong công thức và nhấn F4 trên bàn phím. Công thức cuối cùng sẽ là: =$A$2B2B2

Bây giờ, hãy áp dụng công thức này cho các ô còn lại và xem kết quả đúng.

Tổng kết

Việc cố định ô trong công thức Excel rất quan trọng để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu. Hãy sử dụng “địa chỉ tuyệt đối trong Excel” để tránh các sai sót không đáng có trên trang tính. Trang Tin Đời Sống chúc bạn thành công!

Trang Tin Đời Sống

Rate this post