Hướng dẫn cách sử dụng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel chi tiết, dễ hiểu nhất

Nếu bạn đang tìm hiểu về cách sử dụng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel và muốn biết cách thực hiện chính xác, hãy đồng hành cùng Trang Tin Đời Sống để khám phá hàm IF nhiều điều kiện là gì và cách sử dụng nó một cách dễ dàng.

Hàm IF nhiều điều kiện trong Excel là gì?

Định nghĩa

Hàm IF nhiều điều kiện trong Excel là một hàm logic được sử dụng để kiểm tra, so sánh và trả về kết quả tương ứng theo các điều kiện đã đưa ra.

Cú pháp: =IF(logical_test, value_if_true, [value_if_false])

Trong đó:

 • logical_test là điều kiện cần kiểm tra.
 • value_if_true là giá trị trả về nếu điều kiện là đúng.
 • value_if_false là giá trị trả về nếu điều kiện là sai.

Hàm IF nhiều điều kiện có thể được lồng ghép với nhau và kết hợp với các hàm khác như AND, OR, MID,… để giải quyết các bài toán phức tạp một cách chính xác.

Một số lưu ý khi sử dụng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel

Khi sử dụng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel, các điều kiện sẽ được kiểm tra lần lượt từ trái sang phải. Khi một điều kiện thỏa mãn, hàm sẽ trả về kết quả tương ứng và không xét các điều kiện tiếp theo. Nếu không có điều kiện nào phù hợp, hàm sẽ trả về kết quả cuối cùng.

Hàm IF không phân biệt chữ hoa hay chữ thường. Ví dụ, nếu bạn nhập “Việt Nam” thì các hàm sẽ hiểu là “Việt Nam”, “VIỆT NAM” hoặc “việt nam”.

Ví dụ về hàm IF nhiều điều kiện

Giả sử bạn đang có bảng phân loại học lực dựa trên điểm số:

 • Học sinh loại giỏi: X >= 8.
 • Học sinh loại khá: 6 <= X < 8.
 • Học sinh loại trung bình: 4 <= X < 6.
 • Học sinh loại yếu: X < 4.

Với X là số điểm của học sinh.

Giả sử X = 7 tương ứng với giá trị ô B2, bạn có thể sử dụng hàm IF nhiều điều kiện để trả về kết quả “Khá” tại ô C2.

Cú pháp tại ô C2: =IF(B2>=8,"Giỏi", IF(B2>=6,"Khá",IF(B2>=4,"Trung bình","Yếu")))

Tức là: Đầu tiên kiểm tra điều kiện IF(B2>=8,”Giỏi”), nếu đúng thì trả về “Giỏi” và không xét các điều kiện tiếp theo. Nếu điều kiện trên sai, hàm sẽ kiểm tra điều kiện IF(B2>=6,”Khá”) và trả về “Khá” nếu thỏa mãn, nếu không thỏa mãn sẽ kiểm tra điều kiện IF(B2>=4,”Trung bình”,”Yếu”). Tương tự, nếu B2>=4 thì trả về “Trung bình”, ngược lại trả về “Yếu”.

Cách sử dụng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel

Dưới đây là một số mẹo nhỏ để bạn có thể linh hoạt sử dụng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel để đạt được kết quả chính xác và nhanh chóng.

Ví dụ bạn cần tính tổng giá trị hàng hóa dựa trên bảng giá sau:

Sản phẩm Giá
A 10
B 20
C 30
D 40
E 50

Giả sử bạn bán lô hàng gồm 700 sản phẩm và muốn tính tổng giá trị của đơn hàng đó.

Cách 1: Sử dụng công thức dài dòng tại ô C8: =B8*IF(B8>=1000,12,IF(B8>=500,14,IF(B8>=200,16,IF(B8>=110,18,20))))

Cách 2: Sử dụng công thức rút gọn tại ô C8: =B8*IF(B8>=1000,B6,IF(B8>=500,B5,IF(B8>=200,B4,IF(B8>=110,B3,B2))))

Cả hai cách đều cho kết quả là 14000.

Sử dụng kết hợp hàm IF nhiều điều kiện và một số hàm khác

Trong một số trường hợp, bạn cần kết hợp hàm IF nhiều điều kiện với các hàm khác để giải quyết bài toán. Dưới đây là một số ví dụ.

Kết hợp hàm IF với hàm AND và hàm OR

Hàm AND được sử dụng để kiểm tra nhiều điều kiện cùng lúc. Hàm OR cũng tương tự, nhưng chỉ cần một trong các điều kiện thỏa mãn sẽ trả về TRUE. Bạn có thể kết hợp các hàm này với hàm IF để thực hiện kiểm tra logic.

Ví dụ: Đánh giá xem một học sinh có đạt tiêu chuẩn hay không dựa trên các điều kiện sau:

 1. Tổng điểm của cả 3 môn phải lớn hơn hoặc bằng 18.
 2. Không có môn nào dưới 2 điểm.
=IF(AND(B2>=18, C2>=2, D2>=2), "Đạt", "Không đạt")

Kết quả là “Đạt”.

Kết hợp hàm IF với hàm CONCATENATE

Hàm CONCATENATE được sử dụng để kết nối các chuỗi văn bản lại với nhau. Kết hợp với hàm IF nhiều điều kiện, bạn có thể dễ dàng kết nối các kết quả lại với nhau.

Ví dụ: Bạn đang có bảng đánh giá từng chỉ tiêu phù hợp hay không, dựa trên các điều kiện sau:

 • Chỉ tiêu giá cả từ 60% trở lên.
 • Độ bền không nhỏ hơn 70%.
 • Tiện lợi lớn hơn hoặc bằng 80%.
 • Chỉ tiêu đẹp lớn hơn hoặc bằng 70%.

Kết hợp hàm IF với CONCATENATE, bạn có thể nhận kết quả như sau:

=IF(OR(B2>=60%, C2>=70%, D2>=80%, E2>=70%), "Phù hợp", "Không phù hợp")

Một số hàm điều kiện khác

Ngoài hàm IF, còn có một số hàm khác có chức năng tương tự. Dưới đây là một số hàm bạn có thể sử dụng trong các trường hợp khác nhau:

 • Hàm IFS: Sử dụng để thay thế hàm IF nhiều điều kiện.
 • Hàm IFERROR và IFNA: Sử dụng để xử lý lỗi trong công thức.
 • Hàm VLOOKUP: Thực hiện tra cứu và tham chiếu dữ liệu.
 • Hàm SWITCH: So sánh giá trị và trả về kết quả tương ứng.

Lời kết

Đến đây, bạn đã biết cách sử dụng hàm IF nhiều điều kiện trong Excel một cách chính xác và nhanh chóng. Hy vọng rằng Trang Tin Đời Sống đã giúp bạn hiểu rõ hơn về chủ đề này. Nếu bạn còn thắc mắc hoặc câu hỏi nào, đừng ngần ngại để lại bình luận dưới đây. Hãy đồng hành cùng Trang Tin Đời Sống trong những bài viết tiếp theo.

Xem thêm:

Rate this post