Cách làm tròn số đến 0.5 trong Excel: Rất đơn giản, ai cũng làm được

Việc làm tròn số đến 0.5 trong bảng tính Excel là điều rất cần thiết và thường được sử dụng để làm gọn số liệu. Sau khi làm tròn, công việc tính toán hoặc báo cáo sẽ trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Trong bài viết này, Trang Tin Đời Sống sẽ hướng dẫn chi tiết cách sử dụng hàm MROUND để làm tròn số trong Excel.

1. Cấu trúc hàm MROUND

Cú pháp hàm: =MROUND(number, multiple)

Trong đó:

 • Number: Đối số bắt buộc, là giá trị cần làm tròn.
 • Multiple: Đối số bắt buộc, là số mà bạn muốn làm tròn số đến bội số của nó.

Lưu ý:

 • Hàm MROUND làm tròn lên nếu số dư sau khi chia number cho multiple lớn hơn hoặc bằng một nửa giá trị của multiple.
 • Các đối số NumberMultiple phải có cùng dấu. Nếu không, hàm sẽ trả về lỗi #NUM.

2. Cách sử dụng hàm MROUND để làm tròn số đến 0.5

Ví dụ ta cần làm tròn các số sau đến 0.5:

 • Làm tròn 1.3 về bội số gần nhất của 0.5
 • Làm tròn 5.4 về bội số gần nhất của 0.5
 • Làm tròn 10.7 về bội số gần nhất của 0.5
 • Làm tròn -11.3 về bội số gần nhất của 0.5
 • Làm tròn -25.6 về bội số gần nhất của 0.5

Áp dụng cấu trúc hàm MROUND, ta có công thức làm tròn cho từng trường hợp như sau:

 • Làm tròn 1.3 về bội số gần nhất của 0.5: =MROUND(1.3, 0.5)
 • Làm tròn 5.4 về bội số gần nhất của 0.5: =MROUND(5.4, 0.5)
 • Làm tròn 10.7 về bội số gần nhất của 0.5: =MROUND(10.7, 0.5)
 • Làm tròn -11.3 về bội số gần nhất của 0.5: =MROUND(-11.3, -0.5)
 • Làm tròn -25.6 về bội số gần nhất của 0.5: =MROUND(-25.6, -0.5)

Nếu số cần làm tròn là số âm, bội số 0.5 cũng phải là số âm -0.5. Nếu để bội số là 0.5, hàm MROUND sẽ trả về kết quả lỗi #NUM vì số cần làm tròn và bội số có dấu khác nhau.

Như vậy, bài viết trên đã hướng dẫn các bạn cách sử dụng hàm MROUND để làm tròn số đến 0.5 trong Excel. Hy vọng bài viết sẽ hữu ích với các bạn trong quá trình làm việc. Chúc các bạn thành công!

Xem thêm:

Rate this post