Cách dùng hàm nhân (hàm PRODUCT) trong Excel một cách dễ hiểu nhất

Sử dụng các hàm trong Excel sẽ giúp bạn tính toán dễ dàng hơn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm nhân trong Excel một cách đơn giản và dễ hiểu nhất.

Hàm nhân PRODUCT trong Excel là gì?

Hàm PRODUCT trong Excel có chức năng trả về tích của các số được cung cấp dưới dạng đối số. Điều này rất hữu ích khi bạn muốn nhân nhiều ô với nhau. Để sử dụng hàm này, bạn có thể dùng công thức =PRODUCT(A1:A3), tương đương với công thức =A1A2A3.

Lưu ý:

  • Hàm PRODUCT có thể nhân tối đa 255 số.
  • Trong hàm PRODUCT của Excel, đối số có thể là hằng số cố định, tham chiếu đến một ô hoặc một phạm vi. Tất cả các số trong đối số sẽ được nhân với nhau để tạo ra giá trị trả về. Các ô trống và giá trị text sẽ không được tính trong quá trình tính toán và sẽ hiển thị lỗi #DIV/0!

Dùng hàm PRODUCT tính tích cơ bản

Bạn có thể dùng hàm PRODUCT để nhân từng số hoặc chọn toàn bộ ô có chữ số để tính. Ví dụ, nhập hàm =PRODUCT(2;4;3;5;3;9;1). Sau đó, nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Dùng hàm PRODUCT tính tích cơ bản

Dùng hàm PRODUCT tính tích cơ bản

Dùng hàm PRODUCT tính tích từng cột

Để tính tích từng cột, tại ô trả kết quả, nhập công thức =PRODUCT(ô dữ liệu đầu:ô dữ liệu cuối). Lưu ý, bạn có thể bôi đen chọn toàn bộ cột dữ liệu, nhưng tránh chọn vào tiêu đề Text. Ví dụ, nhập công thức như sau =PRODUCT(D2:D8), sau đó nhấn Enter để trả kết quả.

Dùng hàm PRODUCT tính tích từng cột

Dùng hàm PRODUCT tính tích từng cột

Dùng hàm PRODUCT tính tích trên nhiều cột

Để tính tích trên nhiều cột, chọn ô trả kết quả tính tích và nhập công thức hàm sau: =PRODUCT(dữ liệu ô cột 1:dữ liệu ô cột 2). Ví dụ, với công thức như ảnh, ta có công thức =PRODUCT(C2:D2). Sau đó, nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Dùng hàm PRODUCT tính tích trên nhiều cột

Dùng hàm PRODUCT tính tích trên nhiều cột

Kết hợp hàm PRODUCT với các hàm SUM, AVERAGE,…

Đôi khi, bạn cần kết hợp hàm PRODUCT với các hàm khác như SUM, AVERAGE, và nhiều hàm khác. Bạn có thể tham khảo ví dụ kết hợp với hàm SUM như sau:

Kết hợp hàm PRODUCT với các hàm SUM, AVERAGE,...

Đầu tiên, tại ô trả kết quả, nhập công thức =PRODUCT(SUM(C2:D2);E2). Sau đó, nhấn Enter để hiển thị kết quả.

Kết hợp hàm PRODUCT với các hàm SUM, AVERAGE,...

Một số lỗi thường gặp khi sử dụng hàm PRODUCT

Lỗi báo #DIV/0

Lỗi này thường xảy ra khi cột/ô dữ liệu bạn chọn có chứa ký tự, chữ (text). Hãy kiểm tra lại dữ liệu và nhập hoặc xóa ô dữ liệu đó.

Lỗi hiển thị số 0

Lỗi này thường do có các ô trống hoặc ô có ký tự, chữ xen kẽ trong dãy. Bạn có thể kiểm tra lại dữ liệu và định dạng cho phù hợp.

Bài viết trên Trang Tin Đời Sống đã hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm nhân trong Excel một cách đơn giản và dễ hiểu nhất. Chúc bạn thực hiện thành công! Trang Tin Đời Sống

Rate this post