Điều lệ Đội TNTP Hồ Chí Minh khóa VIII, giai đoạn 2018 – 2023

Trang Tin Đời Sống – Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là một tổ chức quan trọng đối với thiếu niên Việt Nam, được sáng lập bởi Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, và do Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phụ trách. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có vai trò quan trọng trong việc giáo dục thiếu niên, nâng cao phẩm chất và xây dựng lực lượng trẻ cốt lõi cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh: Tổ chức và hoạt động

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là tổ chức quốc gia, và các cấp cơ sở của Đội gồm liên đội và chi đội. Các cấp tổ chức Đội có vai trò quan trọng trong quản lý và hướng dẫn hoạt động của Đội, và được thành lập và phát triển theo nguyên tắc tự nguyện và tự quản, với sự hỗ trợ và hướng dẫn từ phụ trách Đội.

Các hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh được tổ chức trong trường học và trên địa bàn dân cư. Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh lấy 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng làm mục tiêu phấn đấu và rèn luyện cho đội viên. Đội cũng hỗ trợ thiếu niên trong học tập, hoạt động, vui chơi và thực hiện quyền và bổn phận theo Công ước quốc tế về Quyền Trẻ em và Luật Trẻ em.

Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh cũng xây dựng mối quan hệ đoàn kết và hợp tác với các tổ chức và phong trào thiếu niên trong khu vực và trên toàn thế giới, nhằm bảo vệ quyền lợi của trẻ em và đóng góp cho hoà bình và hạnh phúc của các dân tộc. Đội được thành lập vào ngày 15-5-1941 và đã có một lịch sử lâu đời.

Biểu trưng của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh

Cờ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có một nền đỏ hình chữ nhật, chiều rộng bằng hai phần ba chiều dài và ở giữa có hình huy hiệu Đội, đường kính huy hiệu bằng hai phần năm chiều rộng của cờ.

Huy hiệu Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có hình tròn, trong đó có hình măng non trên nền cờ đỏ sao vàng, và ở dưới có băng chữ “Sẵn sàng”.

Khăn quàng của Đội được làm bằng vải màu đỏ, hình tam giác cân, đường cao bằng một phần tư cạnh đáy.

Khẩu hiệu của Đội là “Vì Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại: Sẵn sàng!”

Điều lệ và nhiệm vụ của đội viên

Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh là thiếu niên Việt Nam từ 9 đến 15 tuổi, họ phải thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy và phấn đấu học tập, rèn luyện để trở thành đoàn viên Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Đội viên được kết nạp vào Đội sau khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện và thủ tục. Điều kiện bao gồm thừa nhận Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, tự nguyện xin vào Đội và được quá nửa số đội viên đồng ý. Công tác kết nạp đội viên được thực hiện theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương.

Đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh phải thực hiện lời hứa của mình, tuân thủ Điều lệ Đội và giữ gìn danh dự của Đội. Họ cũng có quyền được giúp đỡ và bảo vệ quyền lợi hợp pháp theo chính sách và pháp luật của nhà nước và Điều lệ của Đội. Đội viên được tham gia các hoạt động của Đội và có quyền ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Ban Chỉ huy liên đội, chi đội. Khi hết tuổi Đội, họ sẽ trở thành đoàn viên và được tổ chức lễ trưởng thành Đội.

Tài chính và công tác kiểm tra của Đội

Ngân sách của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh và hoạt động thiếu nhi được cấp từ Nhà nước và các nguồn Quỹ của Đội. Quỹ của Đội được xây dựng từ kết quả lao động, tiết kiệm, đóng góp của tập thể và đội viên, và từ sự ủng hộ của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, các cơ quan, đoàn thể xã hội, tổ chức và cá nhân trong nước và quốc tế.

Quỹ của chi đội và liên đội được quản lý và sử dụng theo hướng dẫn của Hội đồng Đội Trung ương và được báo cáo công khai trước đại hội chi đội, liên đội.

Hội đồng Đội các cấp có trách nhiệm lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát và thực hiện nhiệm vụ kiểm tra các tổ chức Đội, cán bộ Đội và đội viên. Họ cũng tham gia giám sát việc chấp hành pháp luật về trẻ em và kiểm tra việc sử dụng kinh phí hoạt động của Đội.

Khen thưởng và kỷ luật

Cán bộ phụ trách Đội, chỉ huy Đội, đội viên, thiếu nhi và tập thể Đội được biểu dương và khen thưởng khi có thành tích. Những tập thể và cá nhân có đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc, giáo dục thiếu niên và nhi đồng và xây dựng Đội đều được tổ chức Đội xem xét khen thưởng hoặc đề nghị khen thưởng từ các cấp.

Việc vi phạm và khuyết điểm của các tập thể Đội, đội viên được giám sát và xử lý bằng phê bình, khiển trách hoặc xoá tên trong danh sách đội viên, tuỳ thuộc vào mức độ vi phạm.

Chấp hành Điều lệ Đội

Các đội viên, chi đội, liên đội, phụ trách Đội, Hội đồng Đội và Ban Chấp hành Đoàn các cấp phải chấp hành nghiêm chỉnh Điều lệ Đội. Việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh quyết định, và Hội đồng Đội Trung ương có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đội.

Điều lệ Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh có thể được tải tại đây.

Rate this post