5 lỗi #REF thường gặp trong Excel và cách xử lý lỗi #REF! nhanh chóng mà bạn nhất định phải biết

Lỗi #REF! trong Excel có thể gây ra sự cố khi tính toán và hiển thị kết quả sai trong bảng tính của bạn. Để tránh gặp phải lỗi này, bạn cần hiểu rõ nguyên nhân và cách xử lý, đảm bảo thực hiện các thao tác một cách chính xác.

Lỗi #REF! trong Excel là gì?

REF là viết tắt của từ “Reference” (tham chiếu). Khi bạn thấy ô trong bảng tính hiển thị #REF!, chứng tỏ đó là lỗi tham chiếu.

Lỗi #REF! trong Excel

Lỗi #REF! xảy ra khi một ô trong bảng tính tham chiếu đến một ô không tồn tại hoặc đã bị xóa.

3 nguyên nhân chủ yếu gây ra lỗi #REF!

  1. Tham chiếu tới một file chưa được mở nên không thể tham chiếu.
  2. Đối tượng cần được tham chiếu không nằm trong vùng tham chiếu.
  3. Đối tượng cần tham chiếu bị mất bởi việc xóa cột, xóa hàng chứa đối tượng đó, hoặc bị ghi đè bởi việc sao chép – dán.

Một số loại lỗi #REF! trong Excel và cách xử lý

Lỗi #REF! trong Excel có thể xảy ra khi bạn thêm hoặc xóa hàng/cột trong bảng tính, hoặc khi sao chép và dán các ô có tham chiếu đến các ô khác. Dưới đây là một số loại lỗi thường gặp:

1. Lỗi #REF! do cột tham chiếu bị xóa

Nếu bạn vô tình xóa cột mà bạn đang tham chiếu đến, lỗi #REF! sẽ hiển thị. Để khắc phục, bạn chỉ cần thêm lại cột và nhập lại các giá trị trong cột đó.

Bước 1: Trong bảng dữ liệu, hãy xóa cột “Doanh số Q2/2021”. Lỗi #REF! sẽ xuất hiện trên bảng.

Lỗi #REF! do cột tham chiếu bị xóa

Bước 2: Để sửa lỗi, bạn có thể nhấn Ctrl + Z để hoàn tác hoặc thêm cột lại bằng cách thủ công.

2. Lỗi do các ô tham chiếu vượt quá giá trị cho phép

Khi bạn tham chiếu đến một số lượng ô nhiều hơn so với số ô đã khai báo ban đầu, hàm sẽ bị lỗi #REF!. Để sửa lỗi này, bạn chỉ cần xóa bớt giá trị và tham chiếu đến đúng số ô có trong bảng.

Bước 1: Trên bảng dữ liệu, bạn sử dụng hàm VLOOKUP để tham chiếu đến 5 cột. Tuy nhiên, trong bảng dữ liệu chỉ có 4 cột, vì vậy hàm sẽ hiển thị lỗi #REF!.

Bước 2: Bạn chỉ cần sửa số cột từ 5 thành 4, hàm sẽ trả về kết quả đúng.

3. Lỗi INDEX có tham chiếu hàng/cột không chính xác

Nếu bạn sử dụng hàm INDEX và truy xuất đến giá trị ở hàng hoặc cột vượt quá phạm vi tham chiếu, lỗi #REF! cũng sẽ xảy ra.

Bước 1: Yêu cầu trả về giá trị trong cột thứ 5 và hàng thứ 5, nhưng dải ô chỉ có 4 hàng và 4 cột.

Bước 2: Điều chỉnh lại giá trị trả về ở hàng hoặc cột để nằm trong phạm vi tham chiếu.

4. Lỗi do tham chiếu đến hàm INDIRECT

Trong Excel, hàm INDIRECT không thể tham chiếu đến dữ liệu bên ngoài, vì vậy bạn cần mở lại hàm và tham chiếu lại để sửa lỗi.

Bước 1: Nhập bảng dữ liệu và tham chiếu đến các ô theo hình dưới.

Bước 2: Khi lỗi #REF! xuất hiện, bạn cần mở lại hàm INDIRECT và tham chiếu lại.

5. Lỗi do sao chép từ bảng dữ liệu này sang bảng dữ liệu khác

Đôi khi khi bạn sao chép dữ liệu từ một file Excel sang file khác, cũng có thể gây lỗi #REF! trong Excel. Để khắc phục, hãy so sánh hai file với nhau và sửa lại dữ liệu cho khớp.

Bước 1: Sao chép bảng dữ liệu từ file cũ sang file Excel mới.

Bước 2: Khi lỗi #REF! hiện lên, so sánh hai file và chỉnh lại dữ liệu. Kết quả đúng sẽ được hiển thị trên bảng Excel.

Một số lỗi cú pháp phổ biến khác trong Excel

Ngoài lỗi #REF!, còn có một số lỗi cú pháp phổ biến khác mà bạn cần biết:

  • Lỗi #N/A: Không tìm thấy kết quả hoặc thông báo rằng kết quả không có sẵn.
  • Lỗi #VALUE!: Sai định dạng dữ liệu.
  • Lỗi #NAME?: Tên hàm viết sai.
  • Lỗi #NUM!: Hàm chứa các giá trị số không hợp lệ.
  • Lỗi #DIV/0!: Chia cho 0.

Vậy là bạn đã biết cách xử lý các lỗi thường gặp trong Excel. Hy vọng bạn có thể làm việc thuận lợi và dễ dàng với các hàm trên bảng tính Excel. Nếu bạn đang tìm kiếm thiết bị máy tính để sử dụng Excel, hãy tham khảo các sản phẩm của Trang Tin Đời Sống tại đây!

Xem thêm:

Xem chi tiết về các loại laptop tại đây: Máy tính xách tay.

Rate this post