69+ Phím tắt trong Excel hữu dụng nhất mà bạn nên biết

Với những người làm công việc liên quan đến Excel như kế toán, thủ kho…, việc tiết kiệm thời gian trong xử lý các tác vụ là rất quan trọng. Và để làm việc hiệu quả, việc sử dụng phím tắt trong Excel là vô cùng quan trọng.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết được những phím tắt này. Bài viết này sẽ tổng hợp các tổ hợp phím tắt trong Excel hữu ích nhất để bạn tham khảo.

69+ Phím tắt trong Excel hữu dụng nhất mà bạn nên biết

Ngoài việc sử dụng các phím tắt, bạn có thể nhớ các tổ hợp phím dễ dàng hơn bằng cách phân loại chúng theo chủ đề. Điều này sẽ giúp bạn dễ dàng theo dõi và nhớ các tổ hợp phím một cách dễ dàng.

1. Phím tắt kết hợp với CTRL và ALT

a. Phím tắt điều hướng

 • ALT + TAB: Chuyển đổi giữa các chương trình
 • CTRL + TAB: Chuyển đổi giữa các file Excel đang mở
 • CTRL + PAGE UP: Sang sheet bên trái
 • CTRL + PAGE DOWN: Sang sheet bên phải
 • HOME: Di chuyển về đầu dòng
 • CTRL + HOME: Di chuyển về dòng và cột đầu tiên trong sheet
 • CTRL + END: Di chuyển về dòng và cột cuối cùng trong sheet

b. Các phím tắt thao tác

 • CTRL + N: Tạo file mới
 • CTRL + O: Mở file đã lưu
 • CTRL + P: In
 • CTRL + S: Lưu trang
 • CTRL + W: Đóng trang hiện tại
 • ALT + =: Sử dụng chức năng Auto Sum
 • CTRL + SHIFT + A: Chèn dấu ( ) và các đối số sau khi nhập tên hàm

Rất đơn giản nhưng lại dễ nhầm, chỉ cần nhớ theo các kí tự chữ và tự động đính thêm nút trợ năng Ctrl là được.

c. Các phím chức năng tắt

 • F2: Hiệu chỉnh dữ liệu trong ô
 • F3: Dán một tên đã đặt trong công thức
 • F4 hoặc CTRL + Y: Lặp lại thao tác vừa thực hiện
 • F5: Đi đến vị trí xác định theo tham chiếu

Các phím chức năng này không cần kết hợp với phím phụ trợ nào khác. Dễ nhớ và sử dụng chỉ cần vài lần là quen.

d. Phím tắt sao chép

 • CTRL + C: Sao chép
 • CTRL + D: Chép giá trị từ ô ở trên ô hiện hành vào ô hiện hành
 • CTRL + R: Chép dữ liệu từ bên trái qua phải
 • CTRL + V: Dán
 • CTRL + X: Cắt
 • CTRL + Z: Quay lại thao tác vừa thực hiện
 • CTRL + DELETE: Xoá tất cả chữ trong một dòng
 • ALT + ENTER: Xuống dòng trong ô

Các tổ hợp phím tắt này rất quan trọng và cần được lưu ý để tiết kiệm thời gian.

e. Phím tắt định dạng

 • CTRL + -: Xóa dòng, cột
 • CTRL + ;: Cập nhật ngày tháng
 • CTRL + 0: Ẩn các cột đang chọn
 • CTRL + 1: Gọi hộp thoại Format Cells
 • CTRL + 5: Bật / tắt chế độ gạch giữa không gạch giữa
 • CTRL + 9: Ẩn các dòng đang chọn
 • CTRL + B: Bật / tắt in đậm
 • CTRL + I: Bật / tắt in nghiêng
 • CTRL + U: Bật/tắt gạch chân
 • CTRL + SHIFT + -: Xóa đường viền (Border) cho các ô đang chọn
 • CTRL + SHIFT + #: Định dạng kiểu Data cho ngày, tháng, năm
 • CTRL + SHIFT + $: Định dạng số kiểu Currency với hai chữ số thập phân
 • CTRL + SHIFT + %: Định dạng số kiểu Percentage (không có chữ số thập phân)
 • CTRL + SHIFT + &: Thêm đường viền ngoài
 • CTRL + SHIFT + (: Hiển thị dòng ẩn
 • CTRL + SHIFT + : Nhập thời gian
 • CTRL + SHIFT + ?: Định dạng kiểu Number với hai chữ số thập phân
 • CTRL + SHIFT + ^: Định dạng số kiểu Exponential với hai chữ số thập phân
 • CTRL + SHIFT + ~: Định dạng số kiểu General
 • CTRL + SHIFT + ”: Chép giá trị của ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
 • CTRL + SHIFT + =: Chèn ô trống hoặc dòng trống
 • CTRL + SHIFT + 0: Hiện các cột đang chọn
 • CTRL + SHIFT + 5: Định dạng format là phần trăm
 • CTRL + SHIFT + 9: Hiện các dòng đang chọn

Các tổ hợp phím này tương đối phức tạp và phải sử dụng nhiều phím trợ năng. Mặc dù hơi khó nhớ một chút nhưng lại cực kì hữu ích, chỉ cần thuộc nằm lòng các tổ hợp phím này, bạn dễ dàng trở thành “cao thủ Excel” trong thời gian ngắn.

f. Chọn vùng dữ liệu

 • ALT + DOWN ARROW: Hiển thị danh sách các giá trị trong cột hiện hành
 • CTRL + ARROW: Di chuyển đến ô cuối cùng có chứa dữ liệu trước ô trống
 • CTRL + SHIFT + END: Mở rộng vùng chọn đến ô có sử dụng cuối cùng
 • CTRL + SHIFT + HOME: Mở rộng vùng chọn về đầu worksheet
 • CTRL + SPACEBAR: Chọn cả cột
 • CTRL + ’: Chép giá trị ô phía trên vào vị trí con trỏ của ô hiện hành
 • CTRL + K: Chèn một Hyperlink
 • ESC: Bỏ qua dữ liệu đang thay đổi
 • SHIFT + ARROW: Chọn vùng
 • SHIFT + ENTER: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển lên trên trong vùng chọn
 • SHIFT + HOME: Mở rộng vùng chọn về dòng đầu tiên
 • SHIFT + PAGE DOWN: Mở rộng vùng chọn xuống một màn hình
 • SHIFT + PAGE UP: Mở rộng vùng chọn lên một màn hình
 • SHIFT + SPACEBAR: Chọn cả dòng
 • SHIFT + F2: Chèn comment
 • SHIFT + TAB: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển qua trái vùng chọn
 • TAB: Ghi dữ liệu vào ô và di chuyển qua phải vùng chọn

Tương tự như trên, phần này gồm các tổ hợp phím có công dụng quen thuộc và rất hay sử dụng. Nếu có thể, hãy cố gắng luyện tập hàng ngày để nhanh chóng quen với các tổ hợp phím này.

2. Các phím tắt kết hợp phím trợ năng Alt và các chữ gạch dưới của menu

Tổ hợp phím tắt hữu ích trong Excel được bảo lưu từ các phiên bản cũ nhất cho đến nay, để người dùng có thể dễ dàng sử dụng mà không phải mất thời gian tìm hiểu và làm quen lại.

Nguyên tắc chung của phần này là sử dụng phím Alt và các ký tự gạch dưới trong menu của Excel 2003. Chỉ cần nhấn Alt 1 lần, không cần nhấn giữ.

 • ALT + D P: Insert / PivotTable
 • ALT + A E: Data / Text to Column
 • ALT + D B: Data / Subtotal
 • ALT + O H U: Hiện sheet đã ẩn
 • ALT + O H H: Ẩn sheet
 • ALT + O C A: Tự căn chỉnh độ rộng cột
 • ALT + E S: Dán Special
 • ALT + D F F: Data / Filter
 • ALT + W F + ENTER: View / Freeze hoặc Unfreeze Panes
 • ALT + W S: View / Split
 • ALT + N + (Type of chart): Chèn biểu đồ

Có vẻ như có nhiều kí tự phải nhớ, nhưng “trăm học không bằng tay làm”, chỉ cần luyện tập và sử dụng hàng ngày, bạn sẽ nhanh chóng thuần thục các phím tắt trong Excel này.

Trên đây là các tổ hợp phím tắt trong Excel hữu ích mà chúng tôi đã tổng hợp và phân loại theo từng đề mục để bạn dễ dàng học thuộc và sử dụng. Chúc bạn thành công!

Tham khảo thêm:

 • Tổng hợp các phím tắt Macbook vô giá bạn cần biết
 • Các phím tắt trong Word cực kỳ hữu ích, bạn đã biết chưa?

Nguồn: Trang Tin Đời Sống

Rate this post