Hướng dẫn 3 cách thay đổi chữ thường thành chữ hoa và ngược lại trong Excel 2016, 2013, 2010

Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về ba cách khác nhau để thay đổi việc viết in hoa thành in thường và ngược lại trong Excel. Sử dụng các hàm Excel, VBA Macros, và Microsoft Word để viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ và các chữ cái còn lại trong từ được in thường.

Hàm thay đổi cách viết hoa thành viết thường và ngược lại trong Excel

Microsoft Excel cung cấp ba hàm đặc biệt để thay đổi cách viết hoa/viết thường. Chúng là UPPER, LOWER, và PROPER.

 • Hàm UPPER chuyển đổi chữ in thường thành chữ in hoa.
 • Hàm LOWER chuyển đổi chữ in hoa thành chữ in thường.
 • Hàm PROPER giúp bạn viết hoa chữ cái đầu tiên của từ và in thường các chữ cái khác trong từ.

Tất cả ba tùy chọn này hoạt động dựa trên cùng một nguyên lý, vì vậy chúng tôi chỉ trình bày cách sử dụng một trong ba công thức này. Hãy lấy ví dụ với hàm UPPER.

Nhập công thức Excel

 1. Chèn một cột bên cạnh cột chứa nội dung bạn muốn thay đổi.
 2. Gõ “=” và hàm UPPER trong ô cột mới (B3)
 3. Gõ tham chiếu ô phù hợp vào dấu ngoặc đơn sau tên hàm, ví dụ (C3)

Công thức sẽ trông như sau: =UPPER(C3), trong đó C3 là ô trong cột gốc chứa nội dung cần thay đổi.

 1. Nhấn Enter.

Sao chép công thức xuống các ô khác trong cột

Bây giờ, bạn cần sao chép công thức sang các ô khác trong cột phụ.

 1. Chọn ô chứa công thức.
 2. Di chuyển chuột đến góc dưới bên phải của ô đã chọn cho đến khi hiển thị dấu thập màu đen.
 3. Nhấn giữ chuột và kéo công thức xuống các ô.
 4. Thả chuột.

Xóa cột phụ

Vì vậy, bây giờ bạn đã có hai cột chứa dữ liệu giống nhau. Giả sử bạn chỉ muốn giữ lại một cột, hãy sao chép các giá trị từ cột phụ sau đó xóa nó.

 1. Chọn các ô chứa công thức và nhấn Ctrl + C để sao chép.
 2. Nhấp phải vào ô trong cột gốc đầu tiên.
 3. Nhấn vào tùy chọn “Paste Values” trong danh sách tùy chọn.
 4. Nhấp phải vào cột phụ và chọn “Delete..”.
 5. Chọn “Entire column” trong hộp thoại “Delete” và nhấn OK.

Sử dụng Microsoft Word để thay đổi viết hoa/viết thường trong Excel

Nếu bạn không muốn sử dụng công thức, bạn có thể sử dụng lệnh đặc biệt trong Microsoft Word để thay đổi viết hoa/viết thường trong Excel.

 1. Chọn vùng dữ liệu bạn muốn thay đổi.
 2. Nhấn Ctrl + C và nhấp phải vào vùng đã chọn, chọn tùy chọn Copy trong danh sách tùy chọn.
 3. Mở trang Word mới.
 4. Nhấn Ctrl + V hoặc nhấp phải chuột vào trang trống và chọn Paste.
 5. Bảng Excel sẽ hiển thị trong bảng Word.
 6. Bôi đen nội dung bạn muốn thay đổi trong bảng.
 7. Chọn một trong năm trường hợp từ danh sách tùy chọn trong nhóm Font ở thẻ HOME.

Bây giờ bạn chỉ cần sao chép bảng dữ liệu và dán nó trở lại trong Excel.

Sử dụng VBA Macro để thay đổi viết hoa/viết thường

Bạn cũng có thể sử dụng VBA Macro để thay đổi viết chữ hoa thành chữ thường và ngược lại trong Excel 2010/2013. Tôi sẽ không hướng dẫn chi tiết về cách chèn và chạy mã VBA trong Excel, vì nó đã được mô tả chi tiết trong các bài viết trước. Tôi chỉ cần đưa ra một số mã Macro mà bạn có thể sao chép và dán vào Module.

Để chuyển sang chữ thường, chèn đoạn mã sau:

Sub toLowerCase()
  Selection = LCase(Selection)
End Sub

Nếu bạn muốn chuyển đổi giá trị nội dung thành chữ hoa chữ cái đầu tiên, chèn đoạn mã sau:

Sub toTitleCase()
  Dim rng As Range
  For Each rng In Selection
    rng.Value = Application.WorksheetFunction.Proper(rng.Value)
  Next rng
End Sub

Nâng cao kỹ năng Excel của bạn bằng cách tham gia khóa học EX101 – Excel từ cơ bản tới chuyên gia của chúng tôi. Trong khóa học này, bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng các công cụ như conditional formatting, data validation, và pivot table để áp dụng vào công việc của bạn. Bên cạnh đó, bạn còn được học cách sử dụng các hàm trong Excel, từ cơ bản đến nâng cao. Hiện nay, chúng tôi đang có ưu đãi đặc biệt cho khóa học Excel của chúng tôi.

Rate this post