Tính hiệu lực của hợp đồng mua bán đất viết tay

Posted by

Các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất chắc chắn không còn xa la với đa số người dân chúng ta, tuy nhiên thì sự hiện diện của hợp đồng mua bán đất viết tay, tức là loại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất không có công chứng, chứng thực thì vẫn còn là một thắc mắc lớn. Liệu văn bản hợp đồng mua bán đất viết tay có hiệu lực pháp luật hay không và có giá trị pháp lý trên thực tiễn hay không ?

Quy định của pháp luật về hình thức của hợp đồng mua bán, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Căn cứ theo quy định của pháp luật tại điều 167 và 188 Luật đất đai năm 2013 thì hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất sẽ được công nhận là có hiệu lực và có giá trị sử dụng nếu nó đã được công chứng, chứng thực tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi có đất. Do vậy, nhiều người thắc mắc rằng liệu các hợp đồng mua bán đất được viết bằng tay thì có được công nhận là có hiệu lực pháp lý hay không ? Đối với loại hợp đồng mua bán đất viết tay thì ta lại phải soi chiếu vào khoản 2, điều 125 bộ luật Dân sự 2015.

Tính hiệu lực của hợp đồng mua bán đất viết tay

Đối với hợp đồng mua bán đất viết tay thì có 2 trường hợp để quyết định xem liệu nó có hiệu lực pháp luật và được công nhận hay không. Nếu bản hợp đồng mua bán đất viết tay đó mà bên mua chưa trả đủ 2/3 số tiền là giá trị chuyển nhượng và bên bán chưa chuyển giao đất cho bên mua để sử dụng trên thực tế thì hợp đồng chuyển nhượng sẽ bị coi là vô hiệu hóa. Nói một cách ngắn gọn theo điều luật thì nếu một bên hoặc các bên chưa thực hiện được ít nhất 2 phần 3 nghĩa vụ trong giao dịch đã thỏa thuận thì hợp đồng mua bán đất viết tay sẽ không có hiệu lực https://alonhatro.com/.

Khi nào thì hợp đồng mua bán đất viết tay có hiệu lực ?

Ngược lại thì khi mà bên mua hoặc bên bán đã thực hiện ít nhất là 2 phần 3 nghĩa vụ mà hai bên đã giao ước với nhau thì hợp đồng mua bán đất viết tay sẽ có hiệu lực mà không cần công chứng và chứng thực. Khi đó, hai bên sẽ yêu cầu Tòa án công nhận tính có hiệu lực của hợp đồng mà không cần phải công chứng hay chứng thực tại ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nữa.

Tính hiệu lực của hợp đồng mua bán đất viết tay

Tính hiệu lực của hợp đồng mua bán đất viết tay

Trong trường hợp này thì hợp đồng mua bán đất viết tay không được công chứng, chứng thực sẽ được sử dụng như là một căn cứ pháp lý để người sử dụng đất tiến hành thủ tục đăng kí biến động. 

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay

Nếu như bạn chưa biết mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay không có công chứng cần những nội dung gì và điều khoản ra sao thì bạn có thể dễ dàng tìm kiếm được các mẫu hợp đồng này trên mạng để đảm bảo rằng nó tuân thủ chính xác quy cách của một bản hợp đồng mua bán nhà đất.

Mẫu hợp đồng mua bán nhà đất viết tay

Nếu như không nhất thiết phải sử dụng hợp đồng mua bán nhà đất viết tay, bạn nên sử dụng bản hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán đất có công chứng, chứng thực của ủy ban nhân dân nơi xã, phường thị trấn có đất để đảm bảo cho các thủ tục pháp lý được chính xác, hoàn thiện và tuân theo quy định của pháp luật. Còn nếu như trong trường hợp cần thiết và bắt buộc phải sử dụng hợp đồng viết tay thì bạn cần lưu ý quy định của pháp luật để đảm bảo rằng hợp đồng mua bán đất viết tay của mình có hiệu lực pháp luật đầy đủ trước khi thực hiện các giao dịch nhà đất khác.

 

 

Có thể bạn quan tâm:

>>> Dấu hiệu cận thị ở trẻ và biện pháp điều trị hiệu quả

>>> Dịch vụ nhận đặt hàng trung quốc từ đơn vị trung gian có gì thu hút?