Các phím tắt giúp thao tác nhanh trong WORD

Microsoft Word là một phần mềm văn phòng phổ biến được sử dụng để soạn thảo và định dạng văn bản. Khi làm việc trên Word, chúng ta có thể sử dụng các phím tắt để tiết kiệm thời gian và tăng hiệu suất làm việc. Dưới đây là một số phím tắt thường dùng trong Microsoft Word mà bạn có thể lưu lại và nhớ để sử dụng trong quá trình làm việc.

Phím tắt để thao tác nhanh trong Word

Các phím tắt chức năng

 • Alt + F10: Mở menu lệnh.
 • Ctrl + Tab, Ctrl + Shift + Tab: Di chuyển giữa các thanh menu và thanh công cụ khi thanh Menu được kích hoạt.
 • Tab, Shift + Tab: Chọn tính năng kế tiếp trên thanh công cụ.
 • Enter: Mở lệnh đang chọn trên Menu hoặc Toolbar.
 • Alt + Spacebar: Hiển thị Menu hệ thống.
 • Home, End: Chọn lệnh đầu tiên hoặc cuối cùng trong Menu con.

Các phím tắt tạo và xử lý văn bản

 • Ctrl + N: Tạo văn bản mới.
 • Ctrl + O: Mở một văn bản đã được soạn thảo trước đó.
 • Ctrl + S: Lưu văn bản đang soạn thảo.
 • Ctrl + C: Sao chép văn bản.
 • Ctrl + X: Cắt một phần tử trong văn bản.
 • Ctrl + V: Dán văn bản.
 • Ctrl + F: Tìm kiếm từ/cụm từ hoặc đoạn văn bản.
 • Ctrl + H: Thay thế từ/cụm từ bằng một từ/cụm từ khác.
 • Ctrl + P: In văn bản.
 • Ctrl + Z: Hoàn tác thay đổi gần nhất.
 • Ctrl + Y: Phục hồi thay đổi đã hoàn tác.
 • Ctrl + F4, Ctrl + W, Alt + F4: Đóng văn bản.

Các phím tắt di chuyển và chọn văn bản

 • Shift + ->: Di chuyển con trỏ chuột đến kí tự phía sau.
 • Shift + <-: Di chuyển con trỏ chuột đến kí tự phía trước.
 • Ctrl + Shift + ->: Di chuyển con trỏ chuột đến một từ phía sau.
 • Ctrl + Shift + <-: Di chuyển con trỏ chuột đến một từ phía trước.
 • Shift + (mũi tên hướng lên): Di chuyển con trỏ chuột đến hàng trên.
 • Shift + (mũi tên hướng xuống): Di chuyển con trỏ chuột đến hàng dưới.
 • Ctrl + A: Chọn toàn bộ văn bản.

Các phím tắt xử lý văn bản

 • Backspace: Xóa kí tự đứng trước con trỏ hoặc văn bản được chọn.
 • Ctrl + Backspace: Xóa từ phía trước.
 • Delete: Xóa kí tự phía sau con trỏ hoặc một đối tượng nào đó.
 • Ctrl + Delete: Xóa từ phía sau con trỏ.

Các phím tắt di chuyển đoạn văn bản

 • Ctrl + Phím mũi tên bất kỳ: Di chuyển qua lại giữa các kí tự.
 • Ctrl + Home: Di chuyển con trỏ chuột về đầu đoạn văn bản.
 • Ctrl + End: Di chuyển con trỏ chuột về cuối văn bản.
 • Ctrl + Shift + Home: Di chuyển con trỏ chuột từ vị trí hiện tại đến đầu văn bản.
 • Ctrl + Shift + End: Di chuyển con trỏ chuột từ vị trí hiện tại đến cuối văn bản.

Các phím tắt định dạng văn bản

 • Ctrl + B: In đậm.
 • Ctrl + D: Mở hộp thoại thay đổi font chữ.
 • Ctrl + I: In nghiêng.
 • Ctrl + U: Gạch chân.

Các phím tắt căn chỉnh văn bản

 • Ctrl + E: Căn chỉnh đoạn văn bản đang chọn tại vị trí trung tâm.
 • Ctrl + J: Căn chỉnh đều cho văn bản.
 • Ctrl + L: Căn trái văn bản.
 • Ctrl + R: Căn phải văn bản.
 • Ctrl + M: Lùi đầu dòng đoạn văn bản.
 • Ctrl + Shift + M: Xóa định dạng lùi đầu dòng.
 • Ctrl + T: Lùi đoạn văn bản 2 dòng trở đi.
 • Ctrl + Shift + T: Xóa định dạng lùi đoạn.
 • Ctrl + Q: Xóa định dạng canh lề đoạn văn bản.

Các phím tắt với bảng biểu

 • Tab: Di chuyển và chọn nội dung của ô bảng biểu kế tiếp hoặc tạo một dòng mới nếu đang ở ô cuối cùng trong bảng.
 • Shift + Tab: Di chuyển con trỏ chuột tới nội dung của ô liền kề.
 • Shift + các phím mũi tên: Chọn nội dung của ô liền kề ngay vị trí đang chọn.
 • Ctrl + Shift + F8 + Các phím mũi tên: Mở rộng vùng chọn theo từng ô bảng biểu.
 • Shift + F8: Thu nhỏ kích thước vùng chọn theo từng ô.
 • Ctrl + 5 (khi đèn Num Lock tắt): Chọn nội dung của toàn bộ ô bảng biểu.
 • Alt + Home: Về ô đầu tiên của bảng biểu.
 • Alt + End: Về ô cuối cùng của dòng hiện tại.
 • Alt + Page up: Trở lại ô bảng biểu đầu tiên của cột.
 • Alt + Page down: Trở lại ô bảng biểu cuối cùng của cột.
 • Mũi tên lên: Di chuyển con trỏ chuột lên trên một dòng.
 • Mũi tên xuống: Di chuyển con trỏ chuột xuống dưới một dòng.

Nguồn: Trung Tâm Tin Học ĐH Khoa Học Tự Nhiên Tp.HCM

Rate this post