Trường hợp DN góp vốn bằng tài sản có phải xuất hóa đơn không?

Posted by

Khi doanh nghiệp thực hiện việc góp vốn bằng tài sản có phải xuất hóa đơn hay không chính là câu hỏi được nhiều doanh nghiệp quan tâm và tìm hiểu. Đặc biệt khi vấn đề hóa đơn điện tử khi nào được áp dụng đang bùng lên như hiện nay, thì việc tìm hiểu rõ các trường hợp phải xuất hóa đơn càng khiến doanh nghiệp quan tâm hơn cả. Cùng tìm hiểu rõ các trường hợp góp vốn nên xuất hóa đơn và góp vốn không phải xuất hóa đơn trong bài viết dưới đây.

Hóa đơn chứng từ đối với tài sản góp vốn, tài sản điều chuyển được thực hiện như sau:

Thứ nhất, bên có tài sản góp vốn là cá nhân, tổ chức không kinh doanh

– Trường hợp tổ chức, cá nhân không thực hiện việc kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào Công ty TNHH, Công ty Cổ phần thì chứng từ đối với tài sản góp vốn chính là Biên bản chứng nhận góp vốn và biên bản giao nhận tài sản.

– Nếu trong trường hợp cá nhân dùng tài sản thuộc sở hữu của mình, giá trị quyền sử dụng đất để thành lập doanh nghiệp Tư nhân, Văn phòng luật sư thì sẽ không phải thực hiện làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản, chuyển quyền sử dụng đất cho doanh nghiệpTư nhân; Còn nếu trong trường hợp cá nhân không có chứng từ hợp pháp chứng minh giá vốn của tài sản thì phải có văn bản định giá tài sản của tổ chức định giá theo quy định của pháp luật để làm cơ sở hạch toán giá trị tài sản cố định.

xuất hóa đơn

Thứ hai, bên có tài sản góp vốn, có tài sản điều chuyển là tổ chức, cá nhân kinh doanh

– Đối với tài sản góp vốn vào doanh nghiệp cần phải có: biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh, hợp đồng liên doanh, liên kết.

– Đối với trường hợp tài sản điều chuyển giữa các đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc trong tổ chức, cá nhân; Tài sản điều chuyển khi chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì tổ chức, cá nhân có tài sản điều chuyển phải có lệnh điều chuyển tài sản, kèm theo bộ hồ sơ nguồn gốc tài sản và không phải xuất hóa đơn.

Thứ ba là Góp vốn bằng tài sản để thành lập Doanh nghiệp

Đối với tài sản góp vốn vào doanh nghiệp cần phải có: Biên bản góp vốn sản xuất kinh doanh; Hợp đồng liên doanh, liên kết; Biên bản định giá tài sản của Hội đồng giao nhận vốn góp của các bên góp vốn, kèm theo bộ hồ sơ về nguồn gốc tài sản.

Thứ tư, chuyển nhượng vốn

Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đã đầu tư vào tổ chức kinh tế khác, chuyển nhượng chứng khoán, chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật

Thứ năm là trường hợp tài sản góp vốn là tài sản mới mua, chưa sử dụng

Với trường hợp DN góp vốn bằng tài sản mới mua, chưa sử dụng có hóa đơn hợp pháp được hội đồng giao nhận vốn góp chấp nhận thì trị giá vốn góp được xác định theo trị giá ghi trên hóa đơn bao gồm cả thuế GTGT; Bên nhận vốn góp được kê khai khấu trừ thuế GTGT ghi trên hoá đơn mua tài sản của bên góp vốn. 

DN sử dụng hóa đơn GTGT vi phạm bị xử phạt thế nào? 

Các bước thực hiện thông báo phát hành hóa đơn cho chi nhánh

Tổ chức không kinh doanh có góp vốn bằng tài sản vào DN trách nhiệm hữu hạn, DN cổ phần

– Trong trường hợp này thì chứng từ đối với tài sản góp vốn là Biên bản chứng nhận góp vốn, Biên bản giao nhận tài sản.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp giải mã được câu hỏi doanh nghiệp góp vốn bằng tài sản có phải thực hiện việc xuất hóa đơn hay không.