Tước thẻ thẩm định giá- Điểm mới công tâm của NĐ 49/2016

Posted by

Như chúng ta đã biết, Nghị định 49/2016/NĐ-CP là văn bản pháp luật sửa đổi và bổ sung một số điều luật được quy định trong Nghị định 109/2013/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong quản lý và xử lý giá, phí, lệ phí và hóa đơn. Tại Nghị định này, bên cạnh một số quy định mới về hóa đơn, đã có một số điểm sáng trong chế tài pháp luật và khung xử lý hình phạt, đảm bảo tính công bằng, minh bạch trong công tác xử lý vi phạm hành chính về giá cả và hóa đơn, đồng thời cũng cho thấy sự công tư phân minh của Chính phủ, khi những người thực thi pháp lý vi phạm pháp luật cũng phải chịu các hình thức xử phạt thích đáng.
Điểm mới này, như tôi đã đề cập ở đầu bài viết, được quy định cụ thể như sau:

Tước thẻ thẩm định

Đối với các sai phạm của cơ quan chức năng có thẩm quyền về thẩm định giá, sẽ phải chịu các hình thức xử phạt thích đáng và có tính răn đe đối với từng trường hợp được quy định cụ thể như sau:
– Tịch thu có thời hạn thẻ thẩm định viên về giá;
– Đình chỉ có thời hạn hoạt động kinh doanh dịch vụ thẩm định giá;
– Đình chỉ có thời hạn hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá;
– Đình chỉ quyền tự in hóa đơn, quyền khởi tạo hóa đơn điện tử; đình chỉ in hóa đơn.
Chưa dừng lại ở đấy, cũng theo quy định tại Nghị định này, Chính phủ còn buộc Quỹ bình ổn giá phải trích, lập, sử dụng, hạch toán và kết chuyển số tiền có được do vi phạm nộp lại cho Ngân sách nhà nước đồng thời trả lại khách hàng số tiền chênh lệch do bán cao hơn mức giá niêm yết quy định. Nếu có xuất hiện chi phí phát sinh do hành vi in hóa đơn điện tử này gây ra, Quỹ Bình ổn giá cũng buộc phải đền bù cho khách.
Bên cạnh đó, Quỹ Bình ổn giá còn buộc phải dừng thực hiện mức giá bán hàng hóa và cung ứng dịch vụ sai phạm. Đồng thời phải tiến hành kê khai hoặc đăng ký lại đối với mức giá chưa đúng quy định; tiêu hủy hoặc tịch thu tiêu hủy ấn phẩm có nội dung thông tin sai phạm.
Ngoài ra, đối với kết quả thẩm định giá tại chứng thư thẩm định giá và báo cáo về tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá cho Bộ Tài chính, Chính phủ cũng quy định Quỹ Bình ổn phải tiến hành tiêu hủy toàn bộ. Đối với các hành vi vi phạm thuộc mức độ nghiêm trọng, cơ quan có thẩm quyền còn có thể tiến hành thu hồi và không công nhận các chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành thẩm định giá.
Như vậy, các hành vi sai phạm dẫn đến vấn đề mất bình ổn giá, gây ảnh hưởng tới người tiêu dùng dù là do bên bán hàng hay do cơ quan thẩm định giá thì đều phải chịu các mức xử phạt nghiêm minh trong khung chế tài pháp luật của Nhà nước ta.

https://trangtindoisong.com/tim-hieu-quy-dinh-ve-thoi-han-nop-bao-cao-tai-chinh/

https://trangtindoisong.com/quan-ly-thoi-gian-hieu-qua/